EAR charge EAR MINI EAR stereo EAR outdoor FAQ

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, IT Marketing s.r.o., se sídlem U Smaltovny 716/3, 370 05 České Budějovice, identifikační číslo: 28150163, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • fungování webových stránek

   

 2. Uvedené cookies viz. výše ukládají:

  • zobrazené stránky na těchto webových stránkách
  • přidané zboží do košíku
  • odkazující stránku, ze které jste přišel(a)
  • operační systém
  • prohlížeč
  • použité zařízení, ze kterého bylo na webové stránky připojeno
  • přibližná lokalita nákupu

   

 3. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení").

   

 4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v spodní části stránky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

   

 5. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

   

 6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která běžně neumožňuje identifikaci jednotlivce.

   

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena níže v tomto dokumentu, u jednotlivých typů cookies.

   

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

   

 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů - Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.       

   

 10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

  Typ Název Účel Expirace
  Měření _ga
  Tato cookie se používá k měření v google analytics 2 roky
  Měření _gid, _gat Tato cookie se používá k měření v google analytics Při zavření prohlížeče
  Funkčnost cryptcookietest Umožňuje rozeznat zda jste uživatel nebo robot - ochranný kód, který opíšete jako ochranu proti SPAMu v našich komentářích a dotazech Při zavření prohlížeče
  Funkčnost lhc_per Používáme pro fungování on-line chatu, tedy možnost poskytnutí odborné podpory a pomoci při Vašem nákupu Při zavření prohlížeče
  Funkčnost cjevent Rozlišení zákazníků v provizním systému. Je nutné pro započítání provize. 30 dní
  Funkčnost PHPSESSID Používáme pro základní funkce obchodu Při zavření prohlížeče